19.04.2021Näin toimii ulkoistettu sovelluskehitys etänä - avaimet käteen linjoja pitkin

Ulkoistettua etätyötä

Etätoimituksiin erikoistunut toimintatapamme on hioutunut yli kahden vuosikymmenen ajan ja on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Tämän artikkelin luettuasi tiedät mitä odottaa, mikäli suunnittelet ammattilaisen palkkaamista verkkosivun, verkkokaupan, verkkopohjaisten palveluiden tai mobiiliapplikaation kehittämiseen etätyönä. Kyseessä on helppolukuiseksi tarkoitettu yleistason kuvaus aiheesta. Mikäli kaipaat yksityiskohtaisempaa tietoa tai haluat täsmällisempiä neuvoja omaan projektistiisi, ole rohkeasti yhteydessä.

COVID pandemia on vauhdittanut digitalisaatiota ja jopa pakottanut meidät ottamaan useampia ja isompia digiloikkia. Pakko on paras kannustin ja kehitys onkin ollut poikkeuksellisen nopeaa. Digitalisaation vauhdittumisessa on paljon hyvää ja pidemmällä aikavälillä se parantaa yritysten kilpailukykyä. Etätyö ja erilaiset ohjelmistoratkaisut tuovat kustannussäästöjä, tehokkuutta ja toisaalta myös joustoa työjärjestelyihin niin työanastajille kuin työntekijöillekin. Työnteon paikkariippumattomuus on positiivinen mahdollisuus myös pandemia-ajan jälkeen.

Tarve sovelluskehtiyspaveluille on kasvanut samalla, kun on-site työ on jouduttu pääosin jättämään pois keinovalikoimasta. JMC Nordic on ollut muuttuneissa olosuhteissa kuin kotonaan, sillä työtapamme on jo valmiiksi trimmattu etätoimituksia suosivaksi. Tämä artikkeli on kirjoitettu erityisesti meidän toimintatapa mielessä, mutta sisältää myös yleistettävissä olevia vinkkejä ja huomioita.

Ennen varsinaista projektin aloitusta on aina syytä kirkastaa, mitä liiketoiminnallista tai inhimillistä tavoitetta IT projekti palvelee. Mitä ollaan tekemässä, kenelle ja miksi? Sovellusratkaisuilla voidaan ratkoa monia ongelmia, mutta miltä onnistuminen juuri sinun tilanteessa näyttää? Vasara kädessä on riski, että kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta. Hyvä sovelluskehityspartneri ymmärtää myös liiketoiminnan päälle ja pysäyttää sinut miettimään näitä asioita ennen työn touhuun ryhtymistä. Silläkin uhalla, että se johtaa koko IT hankkeen hylkäämiseen.

 

Onnistunut kokonaisuus rakennetaan pala kerrallaan

Itse projektivaiheessa suuremmat kokonaisuudet kannattaa pilkkoa osiin. Tämä selkeyttää suunnittelua, helpottaa kommunikaatiota, parantaa laatua ja tekee etenemisestä seurattavaa. On myös oleellista, että vaiheesta toiseen edetään oikeassa järjestyksessä. Hyvä toimintatapa huomioi joustavan dialogin ja mahdollistaa ketterän palautteeseen reagoinnin, mutta on samalla myös määrätietoisesti etenevä. Omissa projekteissamme hyödynnämme yleisellä tasolla seuraavaa hyväksi todettua etenemistä.

 

 

Vaiheesta toiseen edetessä varmistetaan, että työ siihen asti vastaa asiakkaan toiveita. Näin vältytään yllätyksiltä valmista ratkaisua luovutettaessa. Systemaattinen tapa edetä antaa myös asiakkaalle paremman käsityksen siitä, missä vaiheessa kehitystyö on ja mitä tahtia toimitus etenee. Työn aikana asiakkaalla on pääsy palvelimelle, jossa ratkaisua kehitetään. Tämä mahdollistaa jatkuvan palautteenannon ja etenemisen seurannan. Riippuen yhteistyön laadusta on myös mahdollista, että asiakas on myös mukana tikettijärjestelmän käytössä.

Projektin aikana joustava yhteydenpito ja toimiva henkilökemia ovat avain onnistuneeseen toimitukseen. Projektin edetessä tulee järjestää sekä suunnitelman mukaisia katselmointeja että mahdollisuus välittömään ajatusten vaihtoon tilaajan ja toimittajan välillä. Ensin mainitut hoidetaan tyypillisesti aikataulutettuina etäpalavereina videoneuvotteluohjelmia hyödyntäen.

Ad hoc yhteydenpitoon on monia keinoja, kuten sähköposti, puhelin, pikaviestimet ja myös videoneuvottelut. Yhteydenpitoa helpottaa, kun sekä tilaajan että toimittajan puolelta on nimetty yksi henkilö projektin koordinointiin ja yhteydenpitoon sekä varmistettu, että kyseiset henkilöt ovat aidosti käytettävissä ja sitoutuneita projektiin.

 
 
Yhteistyössä

Evästeistä

Tervetuloa! Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tallentaa asetuksesi ja tarjota yksilöllisen käyttökokemuksen. Ensimmäisellä käyttökerralla sivusto luo lyhyen tekstipätkän koneellesi, johon nämä tiedot tallentuvat. Mikäli tämä ei sinulle sovi, niin voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa tai olla kokonaan käyttämättä evästeitä hyödyntäviä sivuja.

SELVÄ